Twello: Start sloop gemeentehuis

17 mei 2020 18:18 uur

Alle medewerkers van het gemeentehuis verhuisden in maart naar de tijdelijke locaties op de Hietweideweg en het Jachtlustplein in Twello. Bouwhekken en bouwketen zijn geplaatst. Nu kan het echte werk beginnen aan de Iordensweg.

De sloop gaat starten
Op maandag 18 mei start de sloop van het oude gebouw. Achter de schermen werkten we samen met architectenbureau De Twee Snoeken de afgelopen maanden hard om dit voor te bereiden. In maart plaatsten we de bouwhekken en bouwketen. We vonden een uitvoerder voor de sloopwerkzaamheden. Hiermee zijn we er nu echt klaar voor.

Het verouderde gemeentehuis wordt van binnen naar buiten gesloopt. Dit betekent dat we eerst alle (niet dragende) binnenmuren en plafonds slopen. Daarna is de buitenkant aan de beurt. Uiteindelijk blijft alleen de betonnen draagconstructie en het dak overeind. Vanuit hier bouwen we het gemeentehuis dan weer op. De sloop is circulair: zoveel mogelijk materialen worden opnieuw gebruikt. Zo is er zo min mogelijk bouwafval.

De sloopwerkzaamheden nemen naar verwachting drie maanden in beslag. Lagemaat Sloopwerken uit Heerde voert de werkzaamheden uit.

Planning nieuwbouw
We verwachten dat we aan het eind van dit jaar met de opbouw van het gebouw kunnen beginnen. Dan zal het eind 2021, begin 2022 klaar zijn. Deze termijn is een inschatting. Dat komt doordat er heel veel factoren van invloed zijn op de planning. Denk daarbij aan het vinden van geschikte aannemers en het aanvragen van vergunningen. We houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang en de planning. Bron: voorst.nl