Twello: Aanpak verontreinigde grond oude metaalfabriek ‘afdoende’

07 september 2016 17:59 uur

Op de voormalige locatie van Geurtsen Metaalwaren BV aan de Oude Rijksstraatweg in Twello is tussen medio 2015 en begin april 2016 een omvangrijke bodemsaneringsoperatie uitgevoerd. Op basis hiervan concludeert BK Ingenieurs in een 353 pagina’s dik evaluatierapport dat de gesaneerde locatie nu geschikt is voor het beoogde gebruik als industrie.

Al in december 2004 concludeerde de provincie Gelderland dat aan de Oude Rijksstraatweg 19-21 sprake was van een urgent geval (categorie 3) van ernstige bodemverontreiniging in de grond en in het grondwater. Deze vervuiling bestond uit minerale olie, vluchtige aromaten en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen. Bron: De Stentor 7 september 2016. Lees verder>>>>