Tweede kamer houdt hoorzitting asbest

20 november 2015 19:15 uur

De Tweede Kamer wilde woensdag van specialisten en bestuurders horen hoe alle asbestdaken in 2024 uit Nederland verdwenen kunnen zijn. Want die doelstelling blijkt in uitvoering en vooral ook qua financiering complex. Tot de sprekers behoorden ook gedeputeerden Lieverse (Overijssel, D66) en Prevoo (Limburg, SP)

Alleen al de provincie Overijssel becijfert 500 miljoen euro voor de sanering nodig te hebben. De provincie zelf heeft een tiende van dat bedrag beschikbaar en weet daarmee nog eens 50 miljoen extra te genereren. Gedeputeerde Erik Lieverse (Overijssel, D66) ziet het er daarom op aan komen dat de Rijksambitie niet gehaald wordt, als er niet meer middelen dan de huidige 75 miljoen voor het hele land beschikbaar kan worden gesteld.

In Overijssel wordt al veel gedaan om asbest te verwijderen. Volgens Lievers heeft Overijssel de dubieuze eer ‘de asbestprovincie van Nederland’ te zijn. ‘We hebben dringend hulp nodig’, aldus Lievers. Ook vindt Lievers dat het Rijk meer de regie moet nemen bij de aanpak van asbest. Hij bood aan dat daarbij gebruik gemaakt kan worden van de Overijsselse expertise. Wat de Tweede Kamer betreft trekken de provincies Overijssel en Limburg de kar voor wat betreft het oplossen van het asbestprobleem in Nederland. De Kamer deed daarom een oproep aan het Rijk om via IPO de andere provincies aan te sporen ook een asbestbeleid op te stellen naar voorbeeld van deze twee.

Ook de Limburgse Gedeputeerde Daan Prevoo werd woensdag gehoord door de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu. Hij wees op het enorme aantal slachtoffers – 1200 – die jaarlijks ten gevolge van asbest overlijden en op de maatschappelijke schade die kan ontstaan, zoals bij de brand in Roermond, waar deze geraamd wordt op 10 miljoen euro. Prevoo benadrukte de grote verschillen in asbestproblemen. Bijvoorbeeld tussen Zuid-Limburg met veel industrieel gebruik, onder meer in de voormalige mijnen en het noorden van die provincie waar de nadruk zal liggen op het verwijderen van asbest van boerderijdaken. Daarnaast zijn er in zijn provincie 36.000 particuliere woningen waar asbest in is verwerkt. Verschillende deskundigen tijdens de hoorzitting drongen er daarom bij de Tweede Kamer op aan meer oog te hebben voor de mate waarin asbest een gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren en gekoppeld daaraan meer prioritering in de sanering. Naar verwachting organiseert de Tweede Kamer op korte termijn een debat over asbest. Bron: IPO 19 november 2015.

Lees de bijdragen van Overijssel en Limburg op de website van de Tweede Kamer.