Tubbergen: schuur voor schuurregeling wil sloop stimuleren

18 november 2015 08:49 uur
Kun je een win-win situatie creëren bij de sloop van leegstaande schuren in het buitengebied?

Dat was de vraag die gemeente Tubbergen zich stelde. De verwachting is namelijk dat er steeds meer agrarische schuren leeg komen te staan. Daar biedt de gemeente al andere mogelijkheden voor, zoals functieverandering en bijvoorbeeld rood voor rood. Uit diverse hoeken kreeg Tubbergen signalen dat veel eigenaren graag hun schuren willen slopen. Dat is vaak een kostbare aangelegenheid, onder meer vanwege de asbest die destijds bij de bouw gebruikt is. Anderzijds zijn er ondernemers in het buitengebied die graag willen uitbreiden, maar die de bestaande bouwmogelijkheden al hebben benut.

Schuur voor schuur

Het college wil het mogelijk maken dat ondernemers, maar ook inwoners die extra bouwmogelijkheden nodig hebben, deze kunnen krijgen in ruil voor de sloop van een veelvoud aan schuren elders. Dit dient verschillende doelen: ruimtelijke kwaliteitswinst, stimuleren van de economie, en het is een extra stimulans om asbest te verwijderen. Daarnaast wil het college gevestigde en nieuwe ondernemers in het buitengebied perspectief bieden. Ondernemers zijn belangrijk voor de werkgelegenheid, maar ook voor de leefbaarheid in dorpen en kernen (denk aan sponsorrelaties). Daarnaast wil het college de mogelijkheid bieden voor extra bijgebouwen bij woningen in ruil voor sloop elders. Voor dit alles is een aanpassing van het beleid nodig. Het gaat om een extra mogelijkheid voor leegstaande schuren, dus naast functieverandering en rood voor rood.

Buiten de begane paden

Wethouder Erik Volmerink: ‘Voor dit nieuwe beleid moesten we wel ‘out of the box’ gaan denken, lekker buiten de begane paden om dus. We moesten echt even over onze grenzen heen. Maar we denken dat deze nieuwe manier van werken voor nieuwe dynamiek in het buitengebied kan zorgen. De belangstelling is er al: er staan al mensen te trappelen om van de regeling gebruik te maken.’

Het nieuwe beleid kent ook zijn begrenzingen. ‘Uiteraard moeten aanvragen wel altijd voldoen aan bestaande eisen op het gebied van milieuregelgeving, bereikbaarheid, parkeren, ruimtelijke kwaliteit, enzovoort. De primaire verantwoordelijkheid van leegstaande schuren ligt bij de eigenaren, maar we willen het mensen wel zo gemakkelijk mogelijk maken. Het buitengebied wordt meer en meer een gebied van functiemenging. Mensen willen bijvoorbeeld ook meer thuis werken, dat kan makkelijker als je daar ruimte voor kunt maken. Bovendien is lang niet overal (geschikte) bedrijfsruimte beschikbaar op bedrijventerreinen. We willen bedrijven perspectief bieden in de eigen gemeente.’ Bron: gemeente Tubbergen.