Toezicht op asbestdaken. Nu een probleem of zorgen voor morgen?

20 maart 2016 09:24 uur

De provincie Noord-Brabant heeft een grootschalig toezichtsproject aangekondigd voor veehouderijen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn van plan om in nauwe samenwerking met de gemeenten naleving van het omgevingsrecht te intensiveren en te verbeteren. Zie hierover het blog van mijn collega Renske van Dreumel: Let op: Noord-Brabant kondigt verscherpt toezicht (en zo nodig handhaving) alle veehouderijen aan! Eén van de aandachtspunten is het in kaart brengen van asbestdaken. Daardoor krijgen de gemeenten en de provincie een goed beeld van de saneringsopgaaf die voor 1 januari 2024 te wachten staat. Vóór die datum dienen immers alle asbestdaken te zijn gesaneerd. Voor 1 januari 2024 kan een eigenaar van een asbestdak echter ook al worden gelast om dat dak te saneren. Hoe zit dat? Auteur Paul Herder. Bron: Omgevingsweb 18-03-2016.