Tempo ruimen 100 miljoen m2 asbest in agrarische sector moet omhoog

11 november 2013 08:13 uur

“Een asbestveilige agrosector in 2024 is alleen haalbaar als op het gebied van voorlichting, stimulering en financiering extra maatregelen worden genomen.” Dit zegt LTO-bestuurder Siem Jan Schenk (portefeuille Omgeving) naar aanleiding van een landelijke enquête over asbest in de land- en tuinbouw. Aan de enquête hebben 3.255 boeren en tuinders meegedaan.

Op basis hiervan wordt becijferd dat zich nog 99 miljoen vierkante meter asbest op daken en gevels bevindt van agrarische gebouwen. Het verwijderen daarvan gaat volgens huidige ramingen zo’n 1  miljard euro kosten. Daar komt nog eens ongeveer 2 miljard euro bij voor het terugplaatsen van nieuwe daken. Volgens insiders wordt nu jaarlijks zo’n drie tot vier miljoen vierkante meter aan asbestdaken opgeruimd.

LTO Nederland heeft het initiatief genomen tot de enquête, die meer doelen had dan een inventarisatie van de nog aanwezige asbest. Ook is duidelijk geworden welke drempels ondernemers ervaren en welke mogelijkheden ondernemers aangeven om het saneringsproces in een hogere versnelling te krijgen. Bron: Agro Asbestveilig.