Scherpenzeel: Tegenvallers sloop Bruinhorst

14 november 2017 06:32 uur

Bij de sloop van de voormalige basisschool aan de Bruinhorsterlaan blijkt beduidend meer asbest in het pand te zijn aangetroffen dan waar vooraf rekening mee was gehouden. De saneringskosten pakken dan ook circa 20.000 euro hoger uit dan oorspronkelijk becijferd zo deelt het college mee in een memo aan de gemeenteraad.

De opdracht voor het slopen van de Bruinhorstschool, die plaatsmaakt voor woningbouw, is in 2016 gegund aan de firma Berkhof. Vanwege een nader onderzoek in het kader van de Flora- en Faunaweg naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw kon de sloop echter pas in juni 2017 van start gaan.

VANDALISME

Tegen die tijd waren er al veel ruiten in het gebouw gesneuveld door vandalisme; de meeste ruimten lagen bezaaid met glas waaraan asbesthoudende kit bleek te zitten.

Alvorens men kon beginnen met de sloop moest er eerst een aanvullende asbestinventarisatie plaatsvinden. De oorspronkelijke saneringsmethode, waarbij het glas in zijn geheel verpakt en afgevoerd kon worden, was grotendeels niet meer mogelijk. Bron: scherpenzeelsekrant.nl 14-11-17 Lees verder>>>>