Subsidieregeling sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

08 maart 2015 08:01 uur

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) heeft de Subsidieregeling sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij naar de Tweede Kamer gezonden. In deze regeling zijn de bedragen en nadere regels ten aanzien van de subsidie voor de sloop- en ombouwkosten opgenomen. De daadwerkelijke openstelling van de subsidieregeling is afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep van de Staat tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag waarbij de Wet verbod pelsdierhouderij buiten werking is gesteld.

Sloop
Ten aanzien van de sloopkosten wordt 50% van de gemaakte subsidiabele sloopkosten vergoed. Het is algemeen subsidiebeleid dat niet alle kosten worden gesubsidieerd, maar dat er tevens een eigen bijdrage van de ondernemer wordt gevraagd. Ten tweede wordt een maximumbedrag per vierkante meter gehanteerd. Dit is gedaan omdat de geoffreerde sloopkosten sterk uiteen kunnen lopen.   Bron: Agri Holland 5 maart 2015. Lees verder>>>>