Subsidieregeling ‘Asbest eraf zonnepanelen erop’ verlengd

18 oktober 2015 07:54 uur

De subsidieregeling ‘Asbest eraf en zonnepanelen erop’ met een looptijd tot en met oktober 2015 wordt verlengd tot en met 2016. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben hiertoe besloten. De regeling ten behoeve van agrariërs wordt ingezet om asbestdaken te saneren, het gebruik van duurzame energie te bevorderen en daarmee gezondheidsrisico’s te verminderen. Voor de specifieke voorwaarden voor subsidieverlening kunt u naar de site http://www.asbestvanhetdak.nl.  Bron: RTV9 16oktober 2015.