Stimuleringsregeling asbestverwijdering in de maak in Overijssel

10 april 2018 06:13 uur

Een meerderheid van Provinciale Staten wil een provinciale stimuleringsregeling voor het verwijderen van asbestdaken in onze provincie. Zeven partijen dienen woensdag een gezamenlijke motie in tijdens de Statenvergadering. 

De fracties van SP en CDA namen na verschillende gesprekken het initiatief voor de motie, die ook wordt ondertekend door ChristenUnie, SGP, VVD, 50PLUS en GroenLinks.

“Uit de vele gesprekken die wij inmiddels over asbest hebben gevoerd, komt geregeld naar voren dat men wel wil saneren maar dat de financiële middelen vaak niet toereikend zijn. Door de vele verschillende initiatieven die nu ontstaan op het gebied van asbestsanering, is dit hét moment om tot sanering over te gaan. Wij vinden dat de provincie hier een stimulerende rol kan en moet pakken”, aldus Bouwien Rutten (CDA) en Harry Broekhuijs (SP).

In 2024 moeten alle daken in Overijssel asbestvrij zijn. Om dit te realiseren moet er volgens de partijen ‘nog heel hard gewerkt worden’.

Het idee van het fonds dat de Statenfracties in het leven willen roepen, is dat het functioneert als een lening. Als de lening is afbetaald, kan dit opnieuw gebruikt worden om een particulier of bedrijf te helpen bij het saneren van asbestdaken.

Naast het opzetten van de stimuleringsregeling roept de motie Gedeputeerde Staten ook op om de asbestproblematiek aan te melden als project om in aanmerking te komen voor de door het kabinet aangekondigde regiodeals. Als Overijssel inderdaad in aanmerking komt voor de regiodeal, kan de provincie een flinke bijdrage vanuit het Rijk tegemoet zien. Bron: vechtdalfm.nl 10-4-18

Overig nieuws