Steun voor LTO-programma asbestveilige sector

27 oktober 2013 17:16 uur

In de land- en tuinbouw is relatief veel asbest aanwezig. Geschat wordt dat er nog ruim 100 miljoen vierkante meter asbest op daken en gevels ligt. Er lopen tal van initiatieven en projecten om ondernemers aan te sporen om hun bedrijf asbestvrij te maken, al dan niet in combinatie met zonnepanelen. Het stimuleringsprogramma Asbestveilige agrosector van de LTO-organisaties krijgt financiële steun van verzekeraar Achmea. Het moet eraan bijdragen dat in de agrarische sector in 2024 alle asbest in dakbedekking is opgeruimd.

Ondernemers stimuleren

LTO-bestuurder Siem Jan Schenk (portefeuille omgeving), die destijds met staatssecretaris Joop Atsma afspraken maakte over asbestsanering, is blij met de steun van Achmea voor het LTO-programma Asbestveilige agrosector. Dit programma krijgt hierdoor meer mogelijkheden om ondernemers te stimuleren om de asbestplaten te laten verwijderen. Vaak gaat dit hand in hand met een gedeeltelijke vernieuwing van stallen en bedrijfsgebouwen. Bron: LTO Noord 22-10-2013. Lees verder>>>>