Stein: start sloop locatie voormalige Superconfex

15 november 2015 09:19 uur

Op maandag 16 november aanstaande starten de sloopwerkzaamheden van de voormalige locatie van Superconfex aan de Mauritsweg. Gesloopt worden de voormalige winkelpanden alsmede het direct daarachter gelegen gebouw. Ook wordt een deel van het nabij gelegen kantoorgebouw aan de Mauritsweg gesloopt. De sloopwerkzaamheden worden in opdracht van de projectontwikkelaar Poort van Stein B.V. uitgevoerd door Baetsen B.V. Omwonenden en bedrijven worden door de Poort van Stein B.V. nader geïnformeerd.

Duur van de werkzaamheden

Op maandag 16 november aanstaande wordt gestart met het plaatsen van de bouwhekken en de inrichting van het sloopterrein. Woensdag 18 november aanstaande start het machinaal slopen van de gebouwen. Deze werkzaamheden eindigen op 24 februari 2016. Vervolgens wordt in de periode 25 februari 2016 tot en met 23 maart 2016 het bouwpuin met een mobiele puinbreker ter plaatse verwerkt. De afvoer van materialen vanaf de locatie duurt tot 31 mei 2016 waarna de sloopwerkzaamheden zijn afgerond. De werkzaamheden vinden op werkdagen plaats tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Hinder voor de omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt.

Transport

De transportroute van en naar de slooplocatie loopt via de Mauritsweg en Heidekampweg richting de A2.

Vragen

Inwoners en ondernemers kunnen zich met vragen, klachten of meldingen van overlast als gevolg van de sloop contact opnemen met één van de uitvoerders de heer A. van Beers (06-52338032) en de heer T. Kees (06-21882106).