Steenbergen: PvdA maakt zich zorgen om asbestdaken

22 maart 2015 09:04 uur

De PvdA-fractie in Steenbergen maakt zich zorgen om asbestdaken die door weersomstandigheden in de loop der jaren sterk blijken te verweren en zo een acuut gevaar vormen voor de volksgezondheid. Uit onderzoek van een tweetal adviesbureau blijkt dat het landelijk gezien om 100.000 locaties gaat die met spoed gesaneerd moeten worden. Door de erosie laat het ouder wordende asbest los en daarmee vervuilt het de omringende lucht en grond. Volgens het onderzoek is de vervuiling het grootst op het platteland. Raadslid Joey van Aken heeft dan ook vragen gesteld aan het college om eens goed naar de asbest in de gemeente Steenbergen te kijken.

Subsidieregeling
Allereerst wil Van Aken weten of de wethouder uberhaupt op de hoogte is van deze constatering. Daarnaast wil hij weten of dit soort asbestdaken ook in de gemeente Steenbergen voorkomen. Bron: Internetbode.nl 22 maart 2015.