Stede Broec: gaatje in asbestdak boren mag absoluut niet

06 december 2014 15:58 uur
In het Noordhollands Dagblad van 14 november 2014 is een artikel geplaatst over het boren van een gaatje in asbestplaten. In dit artikel wordt onterecht de suggestie gewekt dat de minister van Infrastructuur en Milieu het goed vindt wanneer een eigenaar van een gebouw een gaatje in asbestplaten boort om zonnepanelen aan te brengen. Dit is absoluut niet juist.
Bij het monteren van zonnepanelen op asbestdaken wordt namelijk niet alleen het Productenbesluit asbest overtreden, maar ook de Woningwet, het Bouwbesluit en de Wet milieubeheer. Handhaving op grond van de eerste wet is een bevoegdheid van de minister, de bevoegdheid voor de laatste drie wetten ligt bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente. In de toekomst zullen gemeenten en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord blijven handhaven op overtredingen op het gebied van asbest. De gemeente ziet er op toe dat inwoners op een veilige en gezonde manier omgaan met asbestdaken. De gemeente zal inwoners ook blijven informeren over de gevaren van asbest voor de volksgezondheid. Bron: gemeente Stede Broec,  5 december 2014.