Son en Breugel: versnelde sloop deel bs De Ruimte

03 mei 2015 08:29 uur

Afgelopen donderdag heeft het college van B&W in een extra vergadering besloten om de sloop van het leegstaande deel van basisschool De Ruimte, voorheen de Gentiaanschool, aan de IJssellaan vervroegd uit te voeren. De sloopwerkzaamheden, waaronder een asbestsanering onder speciale condities, starten op woensdag 6 mei.

Met het oog op vandalisme is in overleg met politie en schooldirecteuren voor de vervroegde sloop gekozen om het risico van gevaar voor de volksgezondheid weg te nemen.
Het gebouw is eerder doelwit geweest van vandalisme. Het college vindt het daarom verstandig om de sloop meteen ter hand te nemen. Bijkomend voordeel is dat de kinderen van de aanpalende basisschool De Bloktempel momenteel voorjaarsvakantie hebben. Bron: gemeente Son en Breugel.