Soest: Werkzaamheden N237 Soesterberg van start

13 september 2015 07:03 uur

Op 26 oktober starten de werkzaamheden aan de verdiepte ligging van de provinciale weg N237 in Soesterberg. Deze drukke regionale verbindingsweg tussen Utrecht en Amersfoort vormt een obstakel bij de ontwikkeling van Soesterberg. De Provincie Utrecht en de gemeente Soest gaan een gedeelte van de weg verlagen en overkappen. Hierdoor ontstaat een mooie en veilige verbinding die het dorp bij elkaar houdt en de natuur van het Park Vliegbasis Soesterberg dichterbij brengt. De verdiepte ligging zal medio 2016 gereed zijn.

Eerste fase

Eind oktober wordt de Amersfoortsestraat N237 tussen de rotonde, aansluiting Verlengde Tempellaan en de kruising met de Sterrenberg teruggebracht van twee dubbele rijstroken naar twee maal een enkele rijstrook. Het verkeer gaat rijden op de zuidbaan, zodat op de noordbaan werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Gedurende de eerste 2 weken vindt er een sanering plaats. Vervolgens worden verhardingen verwijderd en worden voorbereidingen getroffen voor de te maken (noordelijke) wand van de onderdoorgang. Het aanbrengen van de (noordelijke) wand duurt tot eind december.

Afsluiting tweede fase

Vanaf de eerste week in januari 2016 wordt de N237 tussen de rotonde aansluiting verlengde tempellaan en de kruising sterrenberg geheel afgesloten en wordt alle verkeer gedurende 16 weken omgeleid via de A28. Ter plaatse wordt verkeer omgeleid via de Verlengde Tempellaan, Batenburgweg en de Sterrenbergweg. In eerste instantie is gekeken of verkeer tevens gebruik zou kunnen maken van de toekomstige ontsluitingsweg naar Park Vliegbasis Soesterberg . Om vertraging in het werk te voorkomen is niet voor deze optie gekozen. Het verkeer wordt langs de Sterrenbergweg terug geleid naar de Parallelweg. Om de veiligheid te waarborgen worden op de omleidingsroute tijdelijke verkeersdrempels aangebracht. Het verkeer wordt in deze periode door de provincie gemonitord.

Resultaat

In mei 2016 zal de verdiepte ligging van de N237 geopend zijn voor het verkeer. De nieuwe situatie heeft tot gevolg dat de huidige (directe) ontsluitingen van Soesterberg-Noord op de N237 komen te vervallen. Door het verdiept aanleggen van de N237 is het niet langer mogelijk om af te slaan vanaf de N237 naar de Montgomeryweg en vice versa. Tevens komt de aansluiting op de parallelweg Amersfoortsestraat te vervallen. Daar staat tegenover dat nieuwe infrastructuur wordt aangelegd, zodat Soesterberg-Noord verbonden blijft met het dorpshart en dat de parallelweg direct wordt ontsloten op de Veldmaarschalk Montgomeryweg. Bron: :Provincie Utrecht 11-09-2015,