Soest: gemeente eist naleving veiligheidsmaatregelen bij renovatie huurflats

28 juni 2015 09:18 uur

Op 25 juni heeft de gemeente Soest voor twee renovatieprojecten van huurflats geëist dat de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd voordat de renovatie kan worden voortgezet. Het gaat om flats van Portaal; twee aan de Smitsweg en acht aan de Dalweg e.o.

Tijdens controle op 24 juni is op beide locaties geconstateerd dat de veiligheid voor bewoners onvoldoende gewaarborgd is. De gemeente eist nu dat deze situatie eerst wordt verholpen en goed in de veiligheidsplannen voor de renovatieprojecten wordt opgenomen. Pas als dat is gedaan, kunnen de renovatiewerkzaamheden worden hervat.

Geconstateerde onvolkomenheden

Bij de flats aan de Smitsweg zijn de volgende onvolkomenheden geconstateerd:

 1. Sommige vluchtwegen waren geblokkeerd
 2. De bouwplaats was te makkelijk toegankelijk voor onbevoegden
 3. De stortkokers waren te makkelijk toegankelijk
 4. Rond de werkzaamheden was geen veiligheidsgaas aangebracht langs de galerijen en balkons

Dit zijn zaken die niet conform het veiligheidsplan zijn uitgevoerd. De aannemer heeft deze punten inmiddels verholpen. Verder heeft de gemeente een geactualiseerd veiligheidsplan gevraagd, omdat de werkzaamheden continu veranderen. Pas na beoordeling en goedkeuring van het geactualiseerde veiligheidsplan kan de renovatie worden hervat.

Bij de flats aan de Dalweg e.o. zijn de volgende onvolkomenheden geconstateerd:

 1. Het trappenhuis dat uitsluitend bedoeld was voor de bouwvakkers, was ook toegankelijk voor bewoners
 2. De tijdelijke balustrades zaten nog niet goed vast
 3. Ook hier was de bouwplaats en bouwmateriaal te makkelijk toegankelijk voor onbevoegden
 4. Door de werkzaamheden aan de galerij waren de plafonds niet meer intact en was er een risico dat loshangende delen konden vallen
 5. Elektra in het trappenhuis was niet goed afgeschermd
 6. Gereedschap lag zonder toezicht op de galerij waardoor bewoners hiermee in aanraking konden komen
 7. Puin en gruis kon van de galerij vallen in de openbaar toegankelijke ruimte.

Ook hier moesten de onvolkomenheden worden verholpen en daar heeft de aannemer onmiddellijk aan voldaan. De aannemer heeft echter ondanks herhaaldelijke verzoeken het door hem opgestelde veiligheidsplan niet eerder bij de gemeente ingediend. Net als bij de Smitsweg geldt dat de gemeente het plan en de situatie ter plekke moet controleren.  De gemeente zal zo snel mogelijk een zorgvuldige beoordeling uitvoeren om vertraging in de renovatie zo veel als mogelijk te beperken.

Aanleiding controles

De afgelopen weken zijn er diverse extra controlemomenten geweest op beide locaties buiten de reguliere controles zoals die gebruikelijk zijn bij bouwwerkzaamheden. Aanleiding voor de extra controles waren geluiden van bewoners die tevens hebben geleid tot raads- en Kamervragen. Bij de controles eerder dan 24 juni zijn geen zaken geconstateerd die een dermate onveilige situatie konden opleveren dat er maatregelen nodig waren die de voortgang van de renovatie belemmerden. Tijdens het controlemoment op 24 juni was dat helaas wel zo. Vertraging in de werkzaamheden is bijzonder vervelend voor de bewoners. Maar de gemeente Soest hecht een groot belang aan de veiligheid van diezelfde bewoners tijdens de werkzaamheden en heeft daarom toch besloten om eerst aanvullende veiligheidsmaatregelen te eisen.

Bron: gemeente Soest 26 juni 2015.