Sneller resultaat door protocol informatie-uitwisseling asbesttoezicht

17 november 2014 08:31 uur

PIM heeft samen met certificerende instellingen een informatie-uitwisselingsprotocol asbest opgesteld. Met dit protocol weten (toezichthouders van) Omgevingsdiensten nu binnen 6 weken of de door hen opgelegde afwijking aan een bedrijf of persoon als sanctie overeind blijft. Voorheen kon dat soms maanden duren.

Ook draagt het protocol bij aan de kwaliteitsverhoging en standaardisering bij informatie uitwisseling door Omgevingsdiensten. Bedrijven weten beter waar ze aan toe zijn en de handhaver kan gerichter controleren op niet-nalevers. Met deze aanpak ontstaat een gelijk speelveld.

Het protocol is op maat gemaakt voor Omgevingsdiensten, maar uiteraard kunnen andere toezichthoudende organisaties – na aanpassing – er ook mee werken. Bron: Omgevingsweb 16-11-2014. Lees verder>>>>