Smallingerland: voornemen sloop schoolgebouw De Zanding

11 mei 2014 07:07 uur

Het voormalige schoolgebouw aan De Zanding staat al geruime tijd leeg. In het verleden gebruikte basisschool De Skelp het gebouw als dependance. Toen in mei 2012 alle leerlingen weer verhuisden naar het hoofdgebouw van De Skelp aan de Wetterwille, verviel ook de schoolfunctie van De Zanding. Sinds het begin van dit jaar staat de voormalige school er leeg en verlaten bij. Na inspectie blijkt dat het gebouw, dat dateert uit de jaren ’60, zowel technisch als functioneel in zeer slechte staat verkeert. De noodzakelijke investeringen om De Zanding op te knappen voor een eventuele nieuwe bestemming zijn te kostbaar. Het gemeentebestuur heeft daarom besloten het gebouw dit jaar nog te slopen. Een precieze datum is nog niet bekend. Plannen voor de vrijgekomen grond zijn er op dit moment niet. Bron: gemeente Smallingerland 9 mei 2014.