Smallingerland: Onderzoek toekomst sporthal De Drait in Drachten

24 mei 2015 07:41 uur

B en w van Smallingerland doen een onderzoek naar de toekomst van sporthal De Drait in Drachten.Het gebouw uit 1977 moet nodig worden opgeknapt. Ze willen laten uitzoeken wat de beste optie is: renovatie of nieuwbouw op dezelfde plek. Een leerlingenprognose wijst uit dat een nieuwe hal volstaat met twee gymzalen in plaats van de huidige drie. Voor verenigingen zou een sporthal van een middelbare school geschikt gemaakt kunnen worden. Nieuwbouw kost circa 1,8 miljoen euro. Bron: Leeuwarder Courant 23 mei 015.