Smallingerland: Onderzoek naar asbest in ‘het Karwei’ te Drachten

30 mei 2016 06:42 uur

De boerderij Het Karwei aan de Zuiderhogeweg te Drachten is momenteel afgesloten. In dit gebouw is asbest aanwezig, zo is gebleken uit een asbestrapportage. Deze is opgesteld ter voorbereiding op de verkoop en verhuizing van een aantal VNN-activiteiten.

Om uit te sluiten dat er asbest is vrijgekomen tijdens het leeghalen van het pand, heeft de saneerder het pand voor een aantal dagen gesloten. Maandag 30 mei zal het asbestonderzoek plaatsvinden. De verwachting is dat dinsdag 31 mei de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Het pand kan weer open na de sanering. Een specifieke datum is nog niet bekend.
Voor afspraken en behandelingen van cliënten zijn alternatieve locaties gevonden. Cliënten worden hierover door VNN geïnformeerd. Bron: Verslavingszorg Noord-Nederland.