Sluis krijgt provinciale bijdrage voor sloop pand

11 september 2014 06:01 uur

Eind vorig jaar heeft de gemeente, na overleg met de eigenaar, de verpauperde woning aan de Grotendam 3 in Oostburg aangekocht. De gemeente vindt het belangrijk dat verpauperd vastgoed wordt aangepakt. Dat kan op verschillende manieren, zoals het wegwerken van achterstallig onderhoud of door het slopen van een pand. Gelet op de staat waarin de woning aan Grotendam 3 zich bevond, is ervoor gekozen tot sloop over te gaan. De gemeente heeft daarvoor een Provinciale Impuls Wonen subsidie gekregen van de provincie Zeeland. Voor de sloop van het pand is een bijdrage van maximaal € 25.000 toegezegd. Mede dankzij deze bijdrage zijn de werkzaamheden inmiddels uitgevoerd en is er weer een verouderd pand uit het  Oostburgse straatbeeld verdwenen. Tegelijkertijd wordt de ruimtelijke kwaliteit van de zuidelijke entree van Oostburg verbeterd, omdat het zicht op en de beleving van natuurgebied Het Groote Gat worden versterkt. Het perceel krijgt een groene invulling. Bron: gemeente Sluis.