Sloopplannen Rotterdam blijven geheim

15 december 2019 10:31 uur

Het plan van minister Wiebes om de sloopsubsidies, die zijn toegezegd aan de vier grote Rotterdamse woningcorporaties, openbaar te maken, gaat niet door.

Wiebes maakte eind oktober bekend, dat hij de – voluit – aanvragen voor afdrachtvermindering verhuurderheffing wilde verstrekken aan blogger Kees Jonker. Maar in een kort geding, dat op 28 november diende, protesteerden Havensteder, alsmede Woonstad Rotterdam, Vestia en Woonbron, met succes tegen het voornemen van de minister.

De rechter gaat mee met het argument van Havensteder cs dat het belang van de woningcorporaties zou kunnen worden geschaad, als hun sloop- en renovatieplannen op straat komen te liggen.

Voor de huurders betekent de uitspraak van de rechter dat zij niet mogen weten of hun huisbaas van plan is om hun woning te slopen dan wel te renoveren. Dat mogen zij althans niet weten vanaf het moment dat er voor de sloop of renovatie van hun woning een aanvraag afdrachtvermindering verhuurderheffing is ingediend door hun corporatie.

Een definitief oordeel zal volgen in de bodemprocedure, die de ‘grote vier’ hebben aangespannen. Dat kan nog minimaal drie maanden duren.

Wiebes is door de voorzieningenrechter veroordeeld tot het betalen van 1024 euro in de proceskosten van Havensteder, Woonstad, Vestia en Woonbron. Ook moet de minister 345 euro aan griffierechten betalen. Jonker hoeft niks te betalen. Bron: dagblad010.nl