Sloop voor kansen regeling buitengebied Dalfsen

14 november 2017 06:40 uur

In april 2017 heeft de raad de notitie Aanpak Leegstand buitengebied vastgesteld. Eén van de acties in deze aanpak is het aanpassen van de beleidsregels Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied van de gemeente Dalfsen.

Een concept van deze notitie is in april al bij de stukken van de aanpak leegstand aan de gemeenteraad aangeboden. De concept notitie is verder uitgewerkt en heeft van 31 augustus tot 27 september gedurende 4 weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn kon iedereen reageren op het concept.

De nieuwe regeling ‘sloop voor kansen’ biedt meer mogelijkheden dan alleen een nieuwe woning terugbouwen. De huidige rood voor rood regeling biedt alleen mogelijkheden om in ruil voor sloop van landschapsontsierende schuren een nieuwe bouwkavel te realiseren. Gezien de hoeveelheid schuren die de komende jaren leeg komen in het buitengebied en de daarbij behorende problemen zoals beschreven in de notitie ‘Aanpak leegstand buitengebied’ is alleen hergebruik of een nieuwe woning niet voldoende om de problemen op te lossen. Om het opruimen van schuren en de vraag om ruimte in het buitengebied meer aan elkaar te koppelen is nu de sloop voor kansen regeling gemaakt. Per saldo zal de bebouwing in het buitengebied verminderen en kan op meerdere plaatsen een kwaliteitsslag gemaakt worden. Dit om een aantrekkelijk en vitaal buitengebied te houden. Bron: dalfsennet.nl 13-11-17 Lees verder>>>>