Sloop Turfmarktkerk stilgelegd

30 november 2018 20:22 uur

De Turfmarktkerk in Gouda is in slechte staat. Sinds eind mei dit jaar ligt er een rapportage die dwingt tot spoedige sloop van de kerk. De gemeente heeft daarom de (private) eigenaar van de kerk termijnen gesteld voor sloop. Recentelijk is uit onderzoek gebleken dat er een substantiële verslechtering is opgetreden. Er is een behoorlijke bolling in de achtergevel ontstaan, er is nu een lichte golving in de dakconstructie te zien en diverse scheuren en verspringingen in de gevel zijn vergroot. Het is hierdoor onzeker wat er gebeurt met het instabiele gebouw, zeker in slechtere weersomstandigheden. Dit vormde de aanleiding voor de gemeente om in te grijpen en de regie over het slooptraject volledig naar zich toe te trekken. Dit is een vergaande bestuurlijke maatregel.

Sloop Turfmarktkerk stilgelegd (30 november)

De eigenaar van de Turfmarktkerk heeft een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter voor het stilleggen van de sloop van de kerk. De rechter heeft besloten om de sloop vanaf heden (30 november) tijdelijk te laten stilleggen om een inhoudelijk oordeel te kunnen vellen. De inhoudelijke behandeling van de voorlopige voorziening vindt 13 december plaats.

De gemeente Gouda heeft vandaag de rechter verzocht de stillegging van de sloop op te heffen. Helaas is de rechter daar niet in meegegaan en ligt de sloop vanaf heden stil. Dat betekent dus dat de gemeente moet wachten tot de inhoudelijke behandeling op 13 december. Dat zal helaas een vertraging in het sloopproces met zich meebrengen. Op dit moment is daar nog geen verdere duidelijkheid over. Bron: gouda.nl 30-11-18 Lees verder>>>>