Sloop stallen verplicht bij warme sanering varkenshouderij

09 januari 2019 19:33 uur
Varkenshouders die gebruik willen maken van de warme sanering varkenshouderij moeten hun stallen, inclusief mestopslagen slopen. Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer over de uitgangspunten van de saneringsregeling.

Gemeenten zijn, in samenwerking met provincies en ketenpartners, verantwoordelijk om stoppende ondernemers een toekomstperspectief te bieden en om verrommeling van het platteland tegen te gaan. Daarom willen ze een sloopverplichting.

Via de Saneringssubsidieregeling Varkenshouderij (SRV) is € 120 miljoen beschikbaar voor varkenshouders die hun productie definitief stoppen op locaties die geuroverlast veroorzaken voor omwonenden. Deelname aan de regeling is vrijwillig. Deelnemers moeten bij het stoppen naast de sloop ook hun varkensrechten en milieuvergunningen inleveren. Varkenshouders die niet voldoen aan het Besluit Emissiearme huisvesting kunnen niet meedoen met de stoppersregeling.

Definitieve regeling in het voorjaar verwacht

Stoppers krijgen van het Rijk een marktconforme vergoeding voor de varkensrechten. De hoogte hiervan wordt door het ministerie van landbouw bepaald, mede op basis van onderzoek door Wageningen Economic Research.

De warme sanering van de varkenshouderij richt zich op varkensbedrijven in overlastgebieden in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Het gaat om concentratiegebieden Zuid en Oost van de meststoffenwet. Om ervoor te zorgen dat het geld doeltreffend wordt ingezet, wordt voor deelname aan de regeling een selectiecriterium ingezet op basis van de hoeveelheid geuroverlast die verminderd kan worden.

Het ministerie verwacht in de definitieve regeling in het voorjaar te publiceren. Dan wordt ook duidelijk wanneer varkenshouders zich kunnen aanmelden. Bron: boerderij.nl 8-1-19