Sloop schuren rijdt criminelen in de wielen

15 oktober 2020 14:36 uur

Weinig is effectiever in de strijd tegen drugscriminaliteit in het buitengebied dan het slopen van leegstaande boerenschuren. Het wegnemen van leegstand ontneemt de gelegenheid van drugscriminelen om gebouwen te misbruiken.

Structurele sloop van leegstaande gebouwen is volgens boerenorganisatie ZLTO en het Aanjaagteam Ondermijning nodig om op lange termijn het platteland vrij van ondermijning en verloedering te houden. Zij baseren zich op adviezen uit een onderzoek van TwijnstraGudde. Aan het onderzoek werkten ruim 600 boeren en tuinders uit Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland – het werkgebied van ZLTO – mee. Bijna één op de vijf respondenten geeft aan weleens iemand aan de deur te hebben gehad die zijn bedrijfsgebouw zou willen gebruiken, waarbij het vermoeden was dat het om drugs ging.

 

Herbestemming

Stoppende boeren en tuinders moeten volgens de onderzoekers sneller worden gefaciliteerd in het slopen of herbestemmen van hun agrarisch bedrijfsgebouwen. ‘Gemeenten moeten sneller tot besluitvorming komen en sneller mogelijk maken om bestemmingsplannen te wijzigen. Door tijdsduur bij gemeentelijke bestemmingsplanprocedures te verkorten en de kosten en onzekerheden die daarmee gepaard gaan te reduceren, neemt de kans van slagen met betrekking tot herbestemming voor een initiatiefnemer toe’, stellen zij.

Verloedering

ZLTO-portefeuillehouder Veiligheid Hendrik Hoeksema reageert positief op het rapport. Hij pleit eveneens voor snellere procedures voor agrarische herbestemming of sloop. ‘Nu duurt dat soms enkele jaren, met verloedering tot gevolg. Dat moet véél sneller, want alleen zo geef je boeren en tuinders perspectief en voorkom je dat ze in de verleiding komen. Het is ook heel belangrijk om agrariërs die wel willen blijven boeren perspectief krijgen om dat ook dat werkelijk te doen’, zegt Hoeksema.

Daders

Een andere aanbeveling uit het rapport is het bevorderen van vertrouwen tussen agrariërs, overheden en bevoegd gezag. Te vaak nog vinden agrariërs nu dat ze bijvoorbeeld worden weggezet als daders. ‘Het vertrouwen in de overheid onder boeren en tuinders is op dit moment laag. De aandacht voor de aanpak van diefstal ervaren ze als gering, de aandacht voor ondermijning in vergelijking daarmee als veel groter. Overheidsfunctionarissen, zoals toezichthouders vanuit de gemeente en omgevingsdiensten of de politie, zien ze eigenlijk vooral bij controles of naar aanleiding van incidenten. Boeren en tuinders zeggen zich in contactmomenten met de overheid bovendien vaak aangesproken te voelen als dader of slachtoffer’, zo rapporteren de onderzoekers.

‘Een korte, open verbinding met lokale overheden en politie is heel belangrijk. Vertrouwen is cruciaal; dat is er nu amper. Dat moet écht beter’, zo vindt ook Hoeksema. Bron: binnenlandsbestuur.nl