Sloop MBI Raalte is na forse vertraging afgerond

19 maart 2018 11:21 uur

De sloop van de voormalige MBI fabriek in Raalte is afgerond. Verontreiniging in de bodem zorgt ervoor dat nieuwbouw nog niet kan starten.

De sloop van de voormalig betonfabriek MBI in Raalte is na een vertraging van ruim 1,5 jaar nagenoeg afgerond. Tijdens de sloop is veel meer asbest aangetroffen dan vooraf werd gedacht. Hoewel die sanering achter de rug is kan de nieuwbouw nog niet starten door aangetroffen olieverontreiniging in de grond. De extra kosten voor de asbestsanering worden tot nu toe geraamd op 250.000 euro.

,,Jammer”, vindt Han Wiendels, directeur van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). ,,Maar we blijven binnen de marges.” Voor de sloop, sanering, terreinverharding en een nog aan te leggen ontsluitingsweg is 1,5 tot twee miljoen euro gereserveerd. ,,Dit soort risico’s zijn altijd aan de orde bij sloop en herontwikkeling van oude objecten en gebieden. Dat vind ik niet zo relevant, veel belangrijker is dat we de rotte plek aanpakken.”

Ontsluitingsweg

De sloopkogel ging in december vorig jaar door de voormalige betonfabriek. Met de afronding van de sloop zijn de werkzaamheden op het vier hectare grote terrein nog niet klaar. Er is olieverontreiniging aangetroffen in een deel van de bodem, dat ook moet worden gesaneerd. Bron: destentor.nl 16-3-18 Lees verder>>>>