Sloop hotel Leek definitief

10 november 2014 08:24 uur

De gemeente Leek heeft besloten Hotel Leek te slopen. Dit naar aanleiding van de huuropzegging door uitzendbureau Friesenpersoneel. Het is de bedoeling de sloop nog voor de jaarwisseling uit te laten voeren. De op het terrein aanwezige bomen worden hierbij zo veel mogelijk behouden. De voorbereidingen op de sloop zijn inmiddels in gang gezet.

De afgelopen jaren is Hotel Leek gebruikt voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Deze mensen werkten bij vleesverwerker Beusmeat. Onlangs heeft Beusmeat alle contracten van buitenlandse werknemers beëindigd vanwege de teruggelopen omzet. Uit overleg met de directie van Beusmeat is gebleken dat er op korte termijn geen marktherstel wordt verwacht. Bron: Roden Actueel 7 november 2014. Lees verder>>>>