Sloop Gammaterrein Zeist stilgelegd vanwege vondst asbest

08 november 2017 09:57 uur

Bij sloopwerkzaamheden van het oude onderkomen van de Gamma aan de Geiserlaan in Zeist is asbest gevonden in de bodem. De sloopwerkzaamheden aan de voorkant van het gebouw zijn daarom stilgelegd tot nadere orde. Volgens de gemeente is er geen gevaar van besmetting voor de omgeving omdat het asbest diep in de bodem is aangetroffen.

Realisatie

Op dit moment is de gemeente Zeist in overleg met een gespecialiseerd bedrijf dat moet gaan beoordelen hoe er met dit asbest moet worden omgegaan. Bij het hele project van sloop naar de bouw van de woningen die op het terrein moeten verrijzen, is een klankbordgroep van omwonenden betrokken. Deze klankbordgroep is inmiddels op de hoogte gebracht van de vondst van het asbest.

Muurtjes

Het asbest is gevonden aan de voorkant van het gebouw waar momenteel muurtjes worden gesloopt. De muurtjes worden mede op verzoek van omwonenden gesloopt omdat hangjongeren er vaak op zitten.

Op het terrein moeten minimaal 40 woningen komen, waarvan er minstens 40 procent in de sociale huursector vallen. Alle woningen worden gebouwd volgens het principe ‘nul op de meter’, dat betekent dat ze energieneutraal moeten zijn. Bron: ad.nl 7-11-17