Sloop en nieuwbouw ‘Halbertsmaflat’ Kollum

30 november 2014 09:34 uur

Op maandag 1 december 2014, ’s morgens om negen uur, wordt een start gemaakt met de sloop van de ‘Halbertsmaflat’ in Kollum. Om de goede samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie te benadrukken geven wethouder Jan Benedictus, die onder andere Volkshuisvesting in zijn portefeuille heeft, en Jis van der Veen, directeur-bestuurder van Thús Wonen, gezamenlijk het startsein voor de sloop van de flat. De intentie is om het gebouw voor de jaarwisseling te slopen. Oud maakt plaats voor nieuw. In het kader van de herstructurering stond het appartementen-complex aan de Halbertsmastraat te Kollum, in de volksmond de ‘Halbertsmaflat’, vanaf 2005 op de nominatie voor sloop.  Bron: Kollumer Courant 28-11-2014. Lees verder>>>>