Sloop en nieuwbouw busstation Oosterhout

31 augustus 2014 14:34 uur

Vanaf zondag 7 september kunnen reizigers geen gebruik meer maken van het busstation op de Leijsenhoek. In de Abdis van Thornstraat staan dan tijdelijke bushaltes die de functie van het busstation overnemen. Ook gaat vanaf bovengenoemde datum de nieuwe dienstregeling van Veolia van start. Het centrale busstation aan de Leijsenhoek wordt vanaf maandag 8 september gesloopt. Hier komt -op dezelfde locatie- een mooier busstation voor in de plaats. Deze is medio 2015 gereed. Ook de Leijsenhoek zelf krijgt een opknapbeurt.

De centrale bushalte van Oosterhout verhuist tijdelijk naar de Abdis van Thornstaat (ter hoogte van de Sint Antoniuskerk en de kloostermuur). Tussen de rotonde bij de Antoniuskerk en de Zandheuvel worden aan weerszijden van de straat tijdelijke halteplaatsen aangelegd. De busreizigers kunnen hier op- en overstappen. De fietspaden worden op die plek tijdelijk omgelegd.

Op het terrein naast de Antoniuskerk komt een tijdelijke fietsenstalling voor 160 fietsen. Vanwege de veiligheid en de doorstroming van fietsers en voetgangers zal het niet toegestaan zijn om fietsen te stallen langs de Abdis van Thornstraat.

De Oosterhoutse gemeenteraad heeft in november 2013 besloten om het huidige busstation te vernieuwen. Het station vormt de spil in het Oosterhoutse openbaar vervoernetwerk en is hoognodig aan vernieuwing toe. De perrons voldoen niet meer aan de eisen van toegankelijkheid en de uitstraling past niet bij de gemeentelijke verkeersvisie waarin openbaar vervoer een belangrijke rol speelt. Bron: Gemeente Oosterhout.