Schouwen-Duiveland verwijdert asbest uit zes gemeentelijke gebouwen

02 december 2013 08:52 uur

Deze week start men met het verwijderen van asbest in 6 gemeentelijke gebouwen, waarvan de gymzalen in Brouwershaven, Dreischor, Kerkwerve en Zonnemaire, kinderopvanglocatie De Petteflet en Peuterspeelzaal Kwibus.

De asbest is aangetroffen in de plafondplaten van de technische ruimtes en kwam aan het licht tijdens de asbestinventarisatie die de gemeente in september afrondde. De ruimtes zijn niet toegankelijk voor kinderen, en leveren geen gevaar op, uit voorzorg is besloten het materiaal weg te halen.

De gemeente hield deze inventarisatie op eigen initiatief met als doel inzicht te krijgen in de aanwezigheid van asbest in gemeentelijke gebouwen waar kinderen verblijven. In totaal werden 14 locaties onderzocht. Op deze manier moet voorkomen worden dat er in de toekomst enige twijfel ontstaat over het vrijkomen van asbest. Alle gebouwen dateren van voor 1980, in die tijd was asbest een veel gebruikt bouwmateriaal vanwege de brandwerendheid.

Een overzicht van de rapporten van deze asbestinventarisatie is te raadplegen op de gemeentelijke website. Ook vindt u daar een planning van de werkzaamheden per locatie.  Bron: gemeente Schouwen Duiveland