Scholen Bedum: sloop en versterking

05 juli 2015 07:06 uur

Het consortium dat in opdracht van de NAM in het aardbevingsgebied schoolgebouwen controleert  (VIIA) heeft rapport uitgebracht over  vier van de zes Bedumer basisscholen. De scholen hebben geen directe veiligheidsrisico’s bij aardbevingen. Maar om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijk zwaardere bevingen in de toekomst wordt aanbevolen de gebouwen op termijn bouwkundig te versterken. Het gaat om De Horizon , De Regenboog  en de St. Walfridusschool  in Bedum en De Haven  in Onderdendam.

Maatregelen nodig

In alle vier de gevallen zijn forse  bouwkundige maatregelen nodig. Voor de St. Walfridusschool wordt aanbevolen het hoofdgebouw, dat uit 1920 dateert, bouwkundig te versterken. Latere aanbouwen achter het hoofdgebouw kunnen weliswaar ook worden versterkt maar geadviseerd wordt die te slopen en te vervangen door bevingsbestendige nieuwbouw; de kosten van versterking en nieuwbouw zijn ongeveer vergelijkbaar. Bovendien grijpen die bouwkundige maatregelen in op  de functionaliteit van het schoolgebouw.

Versterkende maatregelen zijn ook nodig aan de andere drie scholen. De maatregelen bestaan onder meer uit het verstevigen van daken en zolderverdiepingsvloeren, het aanbrengen van een betonnen ‘schil’ op wanden en het aanpassen van de fundering. De Christelijke basisschool De Regenboog in Bedum is een rijksmonument. Versterkende maatregelen voor het gebouw vereisen door die monumentale status extra tijd en aandacht. De Christelijke basisschool De Haven in Onderdendam sluit met ingang van het schooljaar 2016-2017 de deuren. Of bouwkundige versterking in dat licht zinvol is, moet nog worden afgewogen.

De aanpak

Een beperkt deel van de werkzaamheden aan De Regenboog in Bedum wordt de komende zomervakantie al gedaan. VIIA adviseert versterking van de zoldervloer en het dak met houten platen. Die worden in de vakantie aangebracht.

Van twee andere basisscholen in de gemeente wordt de rapportage van VIIA in de loop van augustus verwacht. Het gaat om de R.A. Venhuisschool/De Akker in Zuidwolde en de Togtemaarschool in Bedum.

Voor de werkzaamheden zullen de schoolgebouwen  tijdelijk moeten worden ontruimd. VIIA geeft aan dat de werkzaamheden circa 15 tot 30 weken in beslag nemen, afhankelijk van de school.

In Bedum bestaat sinds het begin van dit jaar een zogeheten ‘transitietafel’. Hierin hebben de gemeente, het onderwijs en de NAM zitting. De partijen ontwikkelen onder meer scenario’s voor al dan niet tijdelijke huisvesting voor het basisonderwijs in de gemeente.

Wat de versterking van de scholen gaat kosten, is in dit stadium niet aan te geven; een nadere uitwerking van bouwkundige maatregelen zal daar inzicht over gaan verschaffen.

De rapporten over de vier scholen zijn digitaal in te zien onderaan dit bericht en op die van de vier scholen. De ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen zijn geïnformeerd. Bron: gemeente Bedum