Schiedam: handtekeningen onder sloop en bouw parkweg

23 april 2018 09:32 uur

Verhuurder Woonplus en de gemeente Schiedam hebben de overeenkomst getekend voor de herontwikkeling van het gebied Parkweg Midden in de wijk Nieuwland. Met het ondertekenen van de herontwikkelingsovereenkomst is een belangrijke vervolgstap gezet. Zo zal Woonplus in het tweede kwartaal van dit jaar starten met het uitverhuizen van de zittende huurders. Het uitverhuizen zal meerdere jaren in beslag nemen. Het project loopt tot en met 2024.

Woonplus en de gemeente gaan gezamenlijk een aanbesteding voor het project voorbereiden. Er zal één marktpartij worden geselecteerd. Die marktpartij sloopt de bestaande woningen, saneert de grond en maakt deze bouw- en woonrijp.

Na de sloop van ruim driehonderd portiek- en galerijappartementen van Woonplus zal in het gebied maximaal 70% terug worden gebouwd met een verdeling van 60% sociale huurwoningen en 40% koopwoningen. Voor de diverse woningtypes sociaal en koop wordt uitgegaan van de nieuwste duurzaamheidseisen. Het hele project is gasloos en zal als gevolg hiervan grotendeels met ‘nul-op de meter-woningen’ worden gerealiseerd, dan wel daarvoor gereed zijn. Behalve ambities op het gebied van duurzaamheid wordt ook tenminste een bepaalde minimale beeldkwaliteit verwacht. Bron: schiedamsnieuws.nl 22-4-18