Schade door verwijdering asbest: aannemer aansprakelijk?

15 mei 2018 05:48 uur

Bij het verwijderen van asbest ontstaat schade aan de woning van de opdrachtgever. De opdrachtgever weigert nu de facturen van de aannemer volledig te betalen. Volgens hem is er sprake van wanprestatie. Bij de behandeling van de zaak blijken de feiten toch iets anders te liggen. Advocaat bouwrecht Marco Guit ligt de uitspraak toe.

Exoneratie schade in overeenkomst van opdracht

De hoofdregel bij schade is dat degene die de schade veroorzaakt opdraait voor de kosten. Dit kunnen kosten van herstel of vervanging zijn. Regelmatig wordt bij opdrachten de aansprakelijkheidvoor schade contractueel beperkt en soms geheel uitgesloten middels een exoneratiebeding. Ook kan er uit de omstandigheden volgen dat degene die schade heeft veroorzaakt toch geen aansprakelijkheid draagt. Dit laatste speelde in deze bouwzaak.

Offerte voor asbestsanering

Op verzoek van de opdrachtgever had de aannemer een offerte gegeven voor een omvangrijke asbestsanering in zijn woning. De offerte ging uit van sanering van buitenaf en bedroeg ruim € 125.000. Dit vond de opdrachtgever veel te duur. De aannemer heeft vervolgens een offerte gegeven voor sanering van binnenuit. Deze offerte was beduidend lager, € 75.000, en de opdrachtgever ging hiermee akkoord.

Schade gevolg van saneringswijze

De reden dat sanering van binnenuit aanzienlijk goedkoper was, lag in het feit dat de kans groot was dat bij deze wijze van sanering beschadigingen aan de woning en constructie zouden optreden. De aannemer heeft dit van meet af aan gecommuniceerd met de opdrachtgever. Van de eerste verdieping van de woning zou bij sanering van binnenuit “weinig meer overblijven”, aldus de aannemer. Tijdens de sanering liep de opdrachtgever ook vaak mee. Hij zag zelf hoeveel onderdelen van de woning -die tijdens de werkzaamheden met asbest waren besmet- in de container verdwenen. Bron: amsadvocaten.nl 14-5-18 Lees verder>>>>