Saxion nieuwe partner Overijsselse aanpak asbestsanering

13 oktober 2014 08:22 uur

De provincie Overijssel zet zich in om de verwijdering van asbestdaken op bedrijventerreinen te versnellen. Dit om gezondheidsrisico’s en maatschappelijke en economische schade als gevolg van verwering en brand te beperken.

 

Hierbij is het bundelen van krachten essentieel. Naast diverse Overijsselse gemeenten en bedrijven heeft ook Saxion zich geconformeerd aan de aanpak. Op 2 oktober ondertekende Ineke van Oldeniel, College van Bestuur Saxion, in het bijzijn van gedeputeerde Ineke Bakker een intentieovereenkomst. Ook vier nieuwe gemeenten hebben de intentieovereenkomst ondertekend.

Studenten gaan onderzoek doen

Saxion wil een substantiële bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Associate lector Kjell-Erik Bugge: “Hieraan willen we graag invulling geven door onderzoek en onderwijs te combineren, waarin nadrukkelijk een rol is weggelegd voor onze studenten vanuit verschillende disciplines. Studenten Bouwkunde, (Technische) Bedrijfskunde, Vastgoed & Makelaardij en Bestuurskunde kunnen de praktijk mede helpen verbeteren. Tegelijkertijd leren zij uit ervaring het belang van een onderzoekende, ondernemende en vernieuwende houding. We staan te popelen om met concrete vraagstukken aan de slag te gaan.”

Lokale aanpak werpt vruchten af

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een verbod op asbestdaken afgekondigd voor 2024. Overijssel is echter ambitieus en wil al in 2018 80% van de asbestdaken op bedrijventerreinen hebben gesaneerd, oftewel zo’n achthonderdduizend vierkante meter. “De lokale aanpak werpt inmiddels zijn vruchten af in de vorm van concrete dakvervangingen. Ook aan de subisidieaanvragen voor asbestverwijdering is te merken dat er beduidend meer belangstelling is voor het verwijderen van asbestdaken op bedrijventerreinen”, aldus gedeputeerde Ineke Bakker. “Dit kan vooral worden toegeschreven aan de inzet van gemeenten en bedrijven. Lokaal wordt het verschil gemaakt. Het resultaat is een schone en veilige werk- en leefomgeving voor de inwoners.”

Naast Saxion hebben ook vier nieuwe Overijsselse gemeenten zich bij de aanpak aangesloten: Almelo, Dalfsen, Kampen en Zwolle. Daarmee komt het aantal deelnemende gemeenten op tien. De Overijsselse aanpak draagt bij aan inzicht in de omvang van de asbestproblematiek. Informatie over de aanpak ‘Asbest van het bedrijfsdak’ is te vinden op de site van de provincie Overijssel. Bron: Persbericht Saxion.