Saneren Bult van Pars in Klundert: er is zeker nog een half miljoen euro nodig

11 maart 2019 20:15 uur

Voor het saneren van de met asbest en olie vervuilde Bult van Pars in Klundert is nog eens 500.000 tot 850.000 euro nodig. Als het aan het college van B en W ligt, maakt de gemeenteraad dit extra geld vrij. ,,We kunnen de boel dichtgooien en er een parkeerterrein van maken, maar dan blijft de vervuiling zitten en schuiven we het probleem door naar toekomstige generaties”, zegt wethouder Thomas Zwiers.

Het opruimen en afgraven van het terrein werd eind januari stilgelegd toen bleek dat in de grond veel meer vervuiling zit dan uit eerdere onderzoeken mocht worden verwacht. Er moet aanmerkelijk meer geld bij om de zaak op te schonen: minimaal 525.000 euro en in het slechtste geval zelfs 850.000 euro. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om voor de zekerheid dit laatste bedrag beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve. Eerder werd al een half miljoen euro uitgetrokken om de beoogde woningbouwlocatie aan de Oliemolenstraat te saneren. Dit geld is al op.

De gemeenteraad van Moerdijk neemt donderdag 18 april een besluit over de extra uitgave. Valt dat positief uit, dan hoopt college van burgemeester en wethouders dat na een aanbesteding het werk in juni of juli weer kan worden hervat. De klus moet dan ruim voor het einde van dit jaar zijn geklaard. Bron: bndestem.nl 11-3-19 Lees verder>>>>