RVOB tekent contract voor ontmanteling voormalig vliegveld Valkenburg

27 januari 2014 07:08 uur

Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) heeft een contract getekend met Heijmans voor de ontmanteling van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk. Dit is de uitkomst van een Europese aanbestedingsprocedure. De ontmanteling is nodig om het gebied te transformeren van vliegveld naar energieneutraal woon-, werk- en recreatiegebied met maximaal 5.000 woningen.

De werkzaamheden omvatten het verwijderen van start- en landingsbanen, saneren van verontreinigingen en het detecteren en verwijderen van niet-geëxplodeerde explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De werkzaamheden zijn nodig om het terrein in een volgende fase bouwrijp te maken. De aannemer heeft vijf jaar de tijd om de werkzaamheden uit te voeren, wat o.a. hergebruik van verwijderd puin mogelijk maakt. In februari gaan de voorbereidingen van start. De officiële start van de werkzaamheden op het terrein is voorzien in het tweede kwartaal van 2014.

Beheer

Het ontmantelingsgebied betreft het terrein van het voormalige Marinevliegkamp. Hangars, kantoren en omliggende terreinen vallen hier buiten. De voorstellingen van de musical ‘Soldaat van Oranje’ en activiteiten van andere huurders kunnen gewoon doorgaan. Via de rondweg blijven delen van het terrein bereikbaar. Voor de duur van de werkzaamheden draagt het RVOB het beheer van het ontmantelingsgebied over aan de aannemer, om dit vervolgens gefaseerd terug te krijgen. Het eerste deelgebied wordt uiterlijk op 1 januari 2016 opgeleverd.

Planvorming

De gemeente Katwijk en het RVOB werken op dit moment aan een samenwerkingsovereenkomst om tot een gezamenlijke realisatie van het gebied te komen. Het Masterplan – dat in juli 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad van Katwijk – vormt hiervoor de basis.

Het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg in de gemeente Katwijk krijgt een nieuwe bestemming. Na ruim zeventig jaar afgesloten te zijn geweest van de buitenwereld, gaat de poort open. De gemeente Katwijk en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) werken samen aan het realiseren van een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied met maximaal 5.000 woningen, een werkpark, sport, recreatie en maatschappelijke voorzieningen. In 15 tot 20 jaar zal de wijk vanuit markante plekken geleidelijk aan groeien. Op deze plek aan de duinen vormen natuur, historie én de dromen van de toekomstige bewoners de basis voor bijzonder en energieneutraal wonen.