Rotterdam: start sloop voormalig Einstein lyceum Hoogvliet

18 april 2016 07:06 uur

Vertraging door vleermuizen
De gemeente Rotterdam start 18 april met de sloop van het pand aan de Middenbaan-Zuid 71-73 (voormalig Einstein Lyceum). Het startmoment was afhankelijk van de ontheffing van het ministerie. In het pand zijn vleermuizen aangetroffen en dan mag er niet gesloopt worden zonder ontheffing van het ministerie.
De gemeente heeft alternatieve huisvesting geregeld voor de vleermuizen. Op het gemaal en aan het pand van 010Trickz zijn vleermuiskasten aangebracht. Op 12 april 2016 is de ontheffing verleend door het ministerie, met als extra voorwaarde de plaatsing van een vleermuistoren. Op de website leest u binnenkort meer over de toren en ook waar deze komt te staan.

Duur werkzaamheden, planning
De sloopwerkzaamheden duren in totaal ongeveer veertien weken. De aannemer is nog bezig met een planning en we houden u hierover op de hoogte via de website. Weersinvloeden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen het werk verstoren, wat kan leiden tot verschuivingen in de planning. Zodra de totale werkzaamheden klaar zijn, wordt het terrein ingezaaid met gras met aan de randen hier en daar wat sierbeplanting en/of bloemrijk gras.

Werkzaamheden
Het schoolgebouw wordt in een aantal fases gesloopt. Eerst wordt er asbest verwijderd door een gecertificeerd saneringsbedrijf. Daarna komt er een grote sloopkraan met een knijper ter plaatse. Bij die werkzaamheden komt stof vrij en is sprake van geluidsoverlast. De gemeente doet er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken. Zo wordt bij droog weer gesproeid om verspreiding van stof tegen te gaan. Tijdens de werkzaamheden houdt een directievoerder van de gemeente toezicht.

Veiligheid
Het verwijderen van het asbest wordt uitgevoerd door een gecertificeerd saneringsbedrijf, onder strenge veiligheidseisen. Om de veiligheid van de medewerkers van dit bedrijf te waarborgen, lopen zij rond in beschermende kleding. Bij de asbestverwijdering wordt gebruik gemaakt van de containment-methode en buitensanering. Deze methode houdt kortgezegd in dat om de bron heen een gecontroleerde ruimte wordt gecreëerd, waarbinnen het asbest veilig kan worden verwijderd. Bron: Gemeente Rotterdam.