Rontrex’ Ron Versluis schaatst Weissensee voor Stichting Hartekind

07 januari 2016 09:39 uur

Ron Versluis, directeur van Rontrex  is al een aantal jaren een goede relatie van Sloopgids.nl. Dat maatschappelijk ondernemen hem niet vreemd is blijkt wel uit onderstaand bericht, dat wij met veel plezier hier publiceren: 

Beste familie, vrienden en relaties,

Suze:
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het precies 3 jaar geleden dat mijn dochter Suze op 19 november 2012 in het UMC succesvol een openhartoperatie heeft ondergaan. Tot op heden maakt ze het na deze 2e operatie bijzonder goed en mogen we nog 2 jaar wegblijven voor de volgende grote controle. U begrijpt dat we daar heel blij mee zijn. De veel gestelde vraag blijft altijd: “moet ze nog meer geopereerd worden? “ Dat weten we niet en hangt altijd weer van de uitkomsten van zo’n controle af. Het is ook maar goed, dat we net als ieder ander, niet alles van te voren weten en wachten de uitslagen iedere keer weer met spanning af.

Tegenprestatie:
Als kleine tegenprestatie ga ik sinds 2014 ieder jaar, dus nu voor de 3e keer op 22 januari 2016, samen met ca. 40 sporters (intussen goede vrienden) de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee schaatsen.

Indrukwekkend:
Om 07:00 uur in het pikken donker met lampjes op je helm starten en na zo’n dikke 10 uur in het donker finishen. Met mijn dochter in gedachten en dankzij uw aanmoedigingen en gulle donaties (in 2014: € 5.465,00 en 2015: € 4.165,00) had ik de spirit om hem al 2 maal uit te rijden en wil er nu weer volledig voor gaan.

Waarom?
Ons streven is om komend jaar voor het goede doel Stichting Hartekind, weer een mooi bedrag bij elkaar te schaatsen, zodat ook andere kinderen net als mijn dochter een mooi en zorgeloos leven kunnen leiden. De opgehaalde sponsorgelden worden volledig ingezet om broodnodig onderzoek naar hartfalen bij kinderen met een aangeboren hartafwijking te financieren. Daarnaast zullen met de opbrengst PacePro’s worden aangeschaft. Deze protector zorgt ervoor dat Hartekinderen met een pacemaker of ICD wél kunnen sporten. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de volgende website raadplegen: http://www.hartekind.nl

Lastig:
Hoewel ik het zelf bijzonder moeilijk vindt voor het 3e jaar uw steun te vragen, besef ik me daarnaast dat dit niet voor mezelf, maar voor Hartekinderen is. Ik ben dan ook weer heel benieuwd naar jullie reactie en of je persoonlijk, als ondernemer, of d.m.v. je werkgever wilt en/of kan sponsoren.

Doneren?
Elke bijdrage is welkom want om ons doel te bereiken zijn veel donaties nodig en een te kleine donatie bestaat niet. Via deze pagina kunt u mij sponsoren: http://www.alvarum.com/ronversluis2

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Ook mee schaatsen?
Niet sponsoren maar zelf mee gaan schaatsen?! Dat kan natuurlijk ook! Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.hartekind.nl/weissensee en maak ook een fondsenwerfpagina aan.

Voor de goede orde:
Het gehele bestuur (behalve 1 parttime administratieve kracht) wordt niet betaald en werkt geheel belangeloos voor deze organisatie. Bestuur, schaatsers en verzorgers betalen zelf de reis- en verblijfskosten, zodat alle inkomsten 100 % ten goede van de stichting komen.

Ik hoor heel graag van jullie, want ik ben vol in training en heb er weer heel veel zin in.

Met vriendelijke groet,

Ron Versluis
Tel: (0620) 300 762
Email: ron@rontrex-asbest.nl
Rontrex Asbest Analyse en Inventarisatie