Rondetafelgesprek asbestbranche en politiek succesvol

20 november 2015 08:00 uur

De Nederlandse overheid heeft besloten om per 2024 een Asbestdakenverbod in te stellen. Belangrijk is dat het veilig en gezond verwijderen van asbest daarbij is gewaarborgd.
De komende jaren wordt er veel verwacht van dakeigenaren, de asbestverwijderingsketen en de overheid. De grote ambitie van een ‘asbestdakenvrij’ Nederland vereist een grote inzet van betrokkenen. Dat begint bij een stevig en consistent overheidsbeleid, met duidelijke kaders voor het veilig en gezond verwijderen van asbestdaken en een doordacht stimuleringsbeleid.

Daartoe is in samenwerking tussen de brancheverenigingen VOAM-VKBA (asbestinventarisatie), VERAS (sloop- en asbestverwijdering), VVTB (asbestverwijdering) en Fenelab (eindbeoordeling)  een positionpaper opgesteld.  Zij vertegenwoordigen immers  gezamenlijk de actoren in de asbestverwijderingsketen.  In deze position paper geven zij hun visie op wat belangrijk is om tot een haalbaar en uitvoerbaar Asbestdakenverbod te komen.

Deze positionpaper van drie collegabrancheverenigingen in de asbestsector was de gespreksbasis op 18 november tijdens het ‘Rondetafelgesprek Asbest’ in de Tweede Kamer. Onder meer bestuurslid Teun Stam heeft daarin de sector prima vertegenwoordigd.  Het was een geslaagde sessie. Lees hier de position paper.