Roermond: slechte communicatie rond asbestcrisis

12 juli 2015 07:33 uur

De gemeente Roermond en de Veiligheidsregio Limburg-Noord gaven in maart 2015 opdracht om de asbestbrand in Jachthaven het Steel te evalueren. Een externe commissie heeft de bestuurlijke evaluatie uitgevoerd: Het functioneren van de (crisis)organisatie en –communicatie en de financiële gevolgen.

De eerste fase van deze evaluatie is aan de gemeenteraad van Roermond en aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio aangeboden; een foto van gebeurtenissen en bevindingen, met een advies over inrichting van de tweede fase. Het belangrijkste doel van het onderzoek: leren en verbeterpunten zoeken om mensen, organisaties en systemen beter te maken voor volgende incidenten.

De evaluatiecommissie, onder voorzitterschap van Steven de Vreeze, heeft interviews gehouden en documenten ingezien en constateert dat veel zaken goed zijn gegaan. Maar ze ziet ook verschillende aandachtspunten op de onderzoeksthema’s, zaken die beter hadden gekund of anders hadden gemoeten.

Het bestuurlijke evaluatietraject is opgedeeld in twee fasen. De commissie adviseert om fase 2 van de evaluatie integraal te starten met leertafels. De evaluatie wordt inhoudelijk besproken in de commissievergadering van 14 september en de raadsvergadering van 1 oktober. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord bespreekt de evaluatie in oktober.