Rijkswaterstaat: Asbest Zwartsluis vormt geen gevaar

20 januari 2014 07:28 uur

Rijkswaterstaat heeft onderzoek laten doen naar het asbestverdachte materiaal dat eind vorig jaar is aangetroffen in de oeverbestorting tijdens de werkzaamheden. Het gaat om fragmenten die, in vaste vorm, onder water, in een steenlaag liggen. Het onderzoek heeft aangetoond dat het gaat om zeer lage concentraties asbest. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Het puin is niet te gebruiken als bouwmateriaal en wordt daarom verwijderd. Bron: Varen in de kop van Overijssel 17-01-2014. Lees verder>>>>