Rijksvastgoedbedrijf per 1 juli gevormd uit vier partijen

14 juli 2014 06:34 uur

Per 1 juli fuseerden vier partijen tot het Rijksvastgoedbedrijf.

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die ontstaat uit een fusie van vier vastgoeddiensten:

– Dienst Vastgoed Defensie
Rijksgebouwendienst
– Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
– directie Rijksvastgoed

Het nieuw gevormde bedrijf  is de vastgoedorganisatie van en voor de rijksoverheid en is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Deze portefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. Deze gebouwen en terreinen stelt het bedrijf  ter beschikking voor de realisatie van rijksoverheiddoelen. Deskundige medewerkers formuleren visie en beleid en zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling.   Bron: Rijksoverheid juli 2014.