Rijksoverheid, graag zelf ook ontslakken

21 februari 2016 10:31 uur

Wordt de nieuwe Omgevingswet echt die grote verandering? Onderschat de macht van de politieke tegenkrachten, van de departementen en de lobby’s niet. Sneller en flexibeler inspelen op initiatieven van bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties. Reductie van de kosten die initiatiefnemers en de gemeente zelf moeten maken. Opschoning van het woud aan beleidsdocumenten. Een andere benadering in het gemeentehuis, met als leidraad: ‘Heeft dit initiatief meerwaarde voor de gemeente en zijn en geen overwegende bezwaren? Dan gaan we dat mogelijk maken’. Veel gemeentebesturen willen deze kant op. Deze bestuursmentaliteit wil ook de nieuwe Omgevingswet uitstralen. Maar de praktijk is weerbarstig. Het vergt een diepgaande en brede mentaliteitsverandering in alle geledingen van de gemeentelijke organisatie. Want anders geldt: ‘tussen droom en daad staan gemeenteraad en ambtelijk apparaat’. Door Adri Dorrestein en Friso de Zeeuw 20 feb. 2016. Bron: Gebiedsontwikkeling.nu – Sat, 20 Feb 2016. Lees meer>>>>