Rijk ondersteunt asbestregeling bedrijfsdaken

07 september 2014 13:46 uur

De provincie Overijssel ontvangt een miljoen euro van Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) om asbestdaken op bedrijventerreinen te laten saneren. Gedeputeerde Ineke Bakker ondertekende hiertoe een overeenkomst met de staatssecretaris. Met de subsidie beloont de staatssecretaris de provincie voor haar stimulerende aanpak en rekent zij op nog meer gesaneerde daken.

De provincie Overijssel benadert bedrijven actief om hun asbestdaken aan te pakken. Zij doet dat samen met gemeenten en kennisinstellingen. Bedrijven krijgen vervolgens hulp bij de afweging hun asbestdak te saneren. Vaak resulteert dat ook in investeringen in zonnepanelen of isolatie.

Modern milieubeleid

Staatssecretaris Mansveld: “Deze aanpak van asbestdaken levert diverse voordelen op: asbest verdwijnt veilig uit het milieu, er komt meer duurzame energie en een bedrijf bespaart energie. Dit past bij mijn aanpak Modernisering van het Milieubeleid. Met diverse partijen; overheden, kennisinstellingen en bedrijven, wil ik coalities vormen om te komen tot een schone, veilige en duurzame leefomgeving.”

Provincie en gemeenten hebben in november 2013 de overeenkomst ‘Asbest van het bedrijfsdak’ gesloten over het saneren van asbestdaken bij bedrijven. De vandaag gesloten overeenkomst tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Overijssel sluit daar bij aan.

Ervaring aanpak asbest

Gedeputeerde Bakker: “De provincie Overijssel kent vanuit de historie een relatief grote asbestproblematiek. Vandaar dat wij ons al jaren sterk maken voor sanering van asbest, in de bodem, in wegen en ook in gebouwen. De bijdrage van de staatssecretaris zien wij als een ondersteuning van onze aanpak en van ons streven naar een schone en veilige leefomgeving voor alle Overijsselaars. De provincie investeert zelf 1,1 miljoen euro in de aanpak van asbest op bedrijfsdaken.”

De staatssecretaris streeft naar een verbod voor alle asbesthoudende daken en gevelbekleding per 2024. Ze wil die maatregel per 2016 in laten gaan zodat eigenaren van asbestdaken en asbest gevelbekleding nog acht jaar hebben om die te verwijderen. Asbest kan verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Bron: Provincie Overijssel 1 september 2014