Rijk moet meer geld inzetten tegen krimp

24 juni 2016 07:34 uur

De krimp in de provincies Groningen, Fryslân, Gelderland, Zeeland en Limburg kan alleen bestreden worden met een forse financiële injectie door het rijk. De komende twintig jaar zou het Rijk daarvoor jaarlijks 350 tot 400 miljoen euro beschikbaar moeten stellen.

Dat bedrag is vele malen hoger dan wat het Rijk tot dusver voor bestrijding van de effecten van de krimp beschikbaar stelt. De betrokken provincies hebben een rapport opgesteld ‘Nederland in balans’. Daarin wordt gepleit voor een koerswijziging, van symptoombestrijding naar structuurversterking.

De vijf provincies willen dat er veel geld gestoken wordt in economie en arbeidsmarkt, scholing, bereikbaarheid, de particuliere woningvoorraad en de aanpak van leegstand van maatschappelijk vastgoed.  Bron: Dagblad van het Noorden 23 juni 2016. Lees verder>>>>