RGS behaalt niveau drie van de CO₂ prestatieladder!

04 december 2013 16:29 uur

Met trots meldt  RGS nu gecertificeerd te zijn voor de CO₂ prestatieladder niveau 3! De CO₂ prestatieladder is een methode om duurzaamheidsdoelstellingen te meten en bedrijven te stimuleren om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot verder te verlagen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Onze doelstelling is om in 2015 2% minder CO₂ uit te stoten per miljoen euro omzet. Om dit doel te behalen gaan wij o.a. onze medewerkers voorlichten over milieu bewust gedrag en energiezuiniger materieel aanschaffen. In 2014 zullen alle kranen vervangen zijn voor kranen met een TIER4 motor. Daarnaast beschikken inhuurkranen minstens over een TIER3 motor.

De achterliggende gedachte van de CO₂ prestatieladder is om een sneeuwbaleffect te creëren met betrekking tot duurzaam ondernemen. Dit wordt bereikt door participatieprojecten waarin kennis overdracht plaats vindt. RGS heeft met de ROC van Twente, opleiding bouw en infra, een overeenkomst gesloten dat leerlingen in het kader van hun VCA minor jaarlijks ons bedrijf bezoeken. Tijdens deze voorlichting proberen wij jongeren enthousiast te maken voor duurzaam ondernemen.

Het behalen van het CO₂  certificaat vormt voor ons bedrijf opnieuw een stap in een continu verduurzamingsproces. Met dit certificaat omvat het kwaliteitssysteem van RGS maar liefst acht certificaten!