Renovatie Capelleschool is gestart

12 juni 2018 05:31 uur

Er is een begin gemaakt met de verbouwing van de voormalige Capelleschool aan de Tukseweg. De karakteristieke voorgevel blijft behouden. Het gaat om renovatie van het hoofdgebouw.

Vandaag is er een begin gemaakt met de vernieuwing van het dak.

Het pand is verpauperd na jarenlange leegstand. Eigenaar Blue Banner Real Estate Development had eerder dit jaar een sloopvergunning voor het hele pand aangevraagd. Maar dat stuitte op verzet. De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft in 2013 ingestemd met een bestemmingswijziging die het mogelijk maakte op de achterzijde van het terrein (gezien vanaf de Tukseweg) woningen te realiseren. Maar met behoud van het schoolgebouw aan de voorzijde met de karakteristieke gevel.

Het college van burgemeester en wethouders hield zich vast aan deze afspraak. Vervolgens ging de sloopvergunning van tafel en is er gekozen voor renovatie van het hoofdgebouw.

Aan de achterzijde van het terrein komen twee blokjes woningen, één van acht en één van vijf. In het voormalige hoofdgebouw komen zes woningen. Bron: steenwijkercourant.nl 11-6-18